Matematika feladatsorok

09. évfolyam

Algebra

Hatványozás
Normálalak
Algebra összevonások
Zárójel felbontás
Algebrai törtek
Algebra gyakorló
Nevezetes azonosságok
Polinomok osztása
Szorzattá alakítások
Szorzattá alakítások II.

Egyenletek

Egyenletek
Egyenletrendszerek
Szöveges feladatok
Keveréses feladatok
Egyenlőtlenség
Determinánsok
Paraméteres egyenletek

Függvények

Függvények ábrázolása
Összetettebb függvények ábrázolása
Függvény elemzés, felismerés

Geometria

Geometriai szerkesztések
Geometriai számítások, bizonyítások

Egyebek

Halmazok
Intervallumok
Kombinatorika
Statisztika
Oszthatóság, számrendszerek