Matematika feladatsorok

09. évfolyam

Hatványozás
Normálalak
Szöveges feladatok
Algebra összevonások
Algebrai törtek
Halmazok
Algebra gyakorló
Nevezetes azonosságok
Polinomok osztása
Kombinatorika
Szorzattá alakítások
Függvények ábrázolása
Függvény elemzés, felismerés
Egyenletek
Egyenletrendszerek
Egyenlőtlenség
Oszthatóság, számrendszerek
Összetettebb függvények ábrázolása
Geometriai szerkesztések
Geometriai számítások, bizonyítások