Matematika feladatsorok

09. évfolyam

Hatványozás
Normálalak
Szöveges feladatok
Algebrai törtek
Halmazok
Algebra gyakorló
Nevezetes azonosságok
Polinomok osztása
Kombinatorika
Szorzattá alakítások
Függvények ábrázolása
Egyenletek
Egyenletrendszerek
Egyenlőtlenség
Oszthatóság, számrendszerek
Összetettebb függvények ábrázolása