Matematika feladatsorok

09. évfolyam

Hatványozás
Normálalak
Szöveges feladatok
Keveréses feladatok
Algebra összevonások
Zárójel felbontás
Algebrai törtek
Halmazok
Intervallumok
Algebra gyakorló
Nevezetes azonosságok
Polinomok osztása
Kombinatorika
Szorzattá alakítások
Szorzattá alakítások II.
Függvények ábrázolása
Függvény elemzés, felismerés
Egyenletek
Egyenletrendszerek
Egyenlőtlenség
Oszthatóság, számrendszerek
Összetettebb függvények ábrázolása
Geometriai szerkesztések
Geometriai számítások, bizonyítások