Tematikus feladatsorok 7. évfolyamra

Vegyes, gyűjtött feladatok 7. évfolyamra

Betűs kifejezések Zárójel felbontása, kiemelés, algebrai törtek egyszerűsítése
Egyenlettel megoldható szöveges feladatok Szöveges feladatok az egyenlet felírásának gyakorlására