Tematikus feladatsorok 8. évfolyamra

Vegyes, gyűjtött feladatok 8. évfolyamra

Nevezetes azonosságok Zárójel-felbontás, teljes négyzet, szorzattá alakítás
Algebrai törtek, egyenletek megoldása Algebrai törtek egyszerűsítése, egyenletek megoldása szorzattá alakítással
Kombinatorika Egyszerűbb összeszámlálási feladatok
Valószínűségszámítás Valószínűségszámítási feladatok (kombinatorikai úton számíthatóak)
Felszín- és térfogatszámítás Téglatest, henger, kúp, gúla és gömb térfogata, felszíne