Feladatsorok (9. évf.)

9. évfolyamosoknak szóló feladatok

Szöveges feladatok
Algebrai törtek
Halmazok
Algebra gyakorló
Nevezetes azonosságok
Kombinatorika
Szorzattá alakítások
Függvények ábrázolása
Egyenletek
Egyenletrendszerek
Egyenlőtlenség
Oszthatóság, számrendszerek
Összetettebb függvények ábrázolása