Tematikus feladatsorok 9. évfolyamra

Vegyes, gyűjtött feladatok 9. évfolyamra

Szöveges feladatok Elsőfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok
Algebrai törtek Algebrai törtek egyszerűsítése, összevonása
Halmazok Gyakorló feladatok halmazokra
Algebra gyakorló Nevezetes azonosságok, algebrai törtek összevonása
Nevezetes azonosságok Nevezetes azonosságok: két tag összegének és különbségének négyzete, összeg és különbség szorzata, kéttagú kifejezés köbe
Kombinatorika Egyszerűbb kombinatorikai feladatok, permutáció
Szorzattá alakítások Szorzattá alakítások kiemeléssel, nevezetes azonosságokkal
Függvények ábrázolása Függvények ábrázolása: elsőfokú, másodfokú, törtfüggvény, négyzetgyök, abszolútérték
Egyenletek Elsőfokú és abszolútértékes egyenletek
Egyenletrendszerek Elsőfokú egyenletrendszerek, velük megoldható szöveges feladatok
Egyenlőtlenség Elsőfokú egyenlőtlenségek, szorzat alakban megadott egyenlőtlenségek
Oszthatóság, számrendszerek Oszthatóság, prímszámok, számrendszerek
Összetettebb függvények ábrázolása Átalakítást, egyszerűsítést igénylő függvények ábrázolása