Csillagászat

Sódor Ádám
Csillagászati spektroszkópia
Gócz Éva, Horváth Zsuzsa
Üstökösprojekt két budapesti gimnáziumban
Stonawski Tamás
A Hold keringési sebességének mérése
Gucsik Arnold, Bartók Ádám
Gyémántok a világűrben
Regály Zsolt
Több, mint égen a csillag 1. (Exobolygók felfedezése)
Regály Zsolt
Több, mint égen a csillag 2. (Bolygók keletkezése)
Kereszturi Ákos
A New Horizons első eredményei a Plútóról és holdjairól
Piláth Károly
Exobolygókutatás Trackerrel
Nyirati László
Földrajzi helymeghatározás a Nap segítségével
Takácsné Farkas Anikó, Kiss Csaba
Felszín alatti vizek naprendszerbeli égitestekben
Dömény Anita, Gyenizse Péter
Digitális planetáriumok szerepe a középiskolai oktatásban
Benkő József
A Kepler-űrtávcső egy százéves rejtély nyomában
Molnár László
Kepler: a kötéltáncos űrtávcső
Sárneczky Krisztián
Az Ison-üstökös a Nap áldozata lett
Horváth István
Magyar gammakitörés-vizsgálatok