Fizika feladatsorok

10. évfolyam

Elektrosztatika
Áramkörök
Mágnesség, elektromágnesség
Gáztörvények
Gázok energiája
Hőtan