Tematikus feladatsorok 10. évfolyamra

Vegyes, gyűjtött feladatok 10. évfolyamra

Elektrosztatika Elektrosztatika
Áramkörök Áramkörök
Gáztörvények Gázok állapotváltozásai gáztörvényekkel
Gázok energiája Gázok energiája, energiaváltozása (ekvipartíció tétele, hőtan I. főtétele)
Hőcsere Hőcserés, keveréses feladatok (fajhő, olvadás- és forráshő)