PDF jelszó eltávolítás

jelszó ismeretében

Ha kapunk egy jelszóval védett PDF-fájlt (a jelszóval együtt), hasznos lehet, ha lemásolhatnánk a PDF-fájlt jelszó nélküli verzióba. Ehhez a művelethez Ghostscript-et hívjuk segítségül:

gs -sPDFPassword=JELSZÓ -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=%stdout% -c .setpdfwrite -f locked.pdf > unlocked.pdf
Ez a parancs a locked.pdf, jelszóval védett fájlból állítja elő az azonos tartalommal rendelkező, jelszóval nem védett unlocked.pdf fájlt. Értelemszerűen a JELSZÓ helyett az ismert jelszó írandó.