Pedagógus bértábla

Bértábla levezetése

Vetítési alap, illetményalap, pótlékok

A vetítési alap a 2019-re szóló költségvetési törvény 62. § szerint 101500 Ft.

A vetítési alap a 2020-as költségvetési törvény 60. § szerint továbbra is 101500 forint.

A Köznevelési törvény 65. § (1a) szerint az illetményalap

Megjegyzés: a 65. § (2) magasabb százalékokat ír, értelmezésem szerint az (1) bekezdés alapján (sajnos) az (1a) az érvényes. Több intézményben a (2) szerint határozzák meg a fizetést, ez szerint az illetményalap

A pótlékok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, intézményvezetői, stb.) a Köznevelési törvény 8. mellékletében vannak felsorolva.

A pótlékok törvényben meghatározott minimális és maximális mértéke az illetményalap megfelelő százaléka, azaz értéke nem változik a fizetési kategória vagy minősülés után, csak végzettség emelkedésekor.

A táblázat fizetési celláiban az első sor az illetményalap százaléka, a második-harmadik-negyedik sorok rendre a középfokú, BSc, MSc végzettség esetén a pótlék összege.

Pótlékok táblázata az (1a) bekezdés adataival.
Forrás: hivatkozott törvények, saját számítások.
2020. július 25.
Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa
intézményvezetői
40%
48 557 Ft
70 846 Ft
78 439 Ft
80%
97 115 Ft
141 693 Ft
156 878 Ft
osztályfőnöki (koll. csop.vez.)
10%
12 139 Ft
17 711 Ft
19 609 Ft
30%
36 418 Ft
53 135 Ft
58 829 Ft
munkaközösség-vezetői
5%
6 069 Ft
8 855 Ft
9 804 Ft
10%
12 139 Ft
17 711 Ft
19 609 Ft
intézményvezető-helyettesi
20%
24 278 Ft
35 423 Ft
39 219 Ft
40%
48 557 Ft
70 846 Ft
78 439 Ft
nemzetiségi
10%
12 139 Ft
17 711 Ft
19 609 Ft
40%
48 557 Ft
70 846 Ft
78 439 Ft
gyógypedagógiai
5%
6 069 Ft
8 855 Ft
9 804 Ft
10%
12 139 Ft
17 711 Ft
19 609 Ft
nehéz körülmények között
végzett munkáért
10%
12 139 Ft
17 711 Ft
19 609 Ft
30%
36 418 Ft
53 135 Ft
58 829 Ft
gyakorlati oktatás-vezetői
20%
24 278 Ft
35 423 Ft
39 219 Ft
40%
48 557 Ft
70 846 Ft
78 439 Ft

Pótlékok táblázata a (2) bekezdés adataival.
Forrás: hivatkozott törvények, saját számítások.
2020. július 25.
Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa Pótlék felső határa
intézményvezetői
40%
48 720 Ft
73 080 Ft
81 200 Ft
80%
97 440 Ft
146 160 Ft
162 400 Ft
osztályfőnöki (koll. csop.vez.)
10%
12 180 Ft
18 270 Ft
20 300 Ft
30%
36 540 Ft
54 810 Ft
60 900 Ft
munkaközösség-vezetői
5%
6 090 Ft
9 135 Ft
10 150 Ft
10%
12 180 Ft
18 270 Ft
20 300 Ft
intézményvezető-helyettesi
20%
24 360 Ft
36 540 Ft
40 600 Ft
40%
48 720 Ft
73 080 Ft
81 200 Ft
nemzetiségi
10%
12 180 Ft
18 270 Ft
20 300 Ft
40%
48 720 Ft
73 080 Ft
81 200 Ft
gyógypedagógiai
5%
6 090 Ft
9 135 Ft
10 150 Ft
10%
12 180 Ft
18 270 Ft
20 300 Ft
nehéz körülmények között
végzett munkáért
10%
12 180 Ft
18 270 Ft
20 300 Ft
30%
36 540 Ft
54 810 Ft
60 900 Ft
gyakorlati oktatás-vezetői
20%
24 360 Ft
36 540 Ft
40 600 Ft
40%
48 720 Ft
73 080 Ft
81 200 Ft

Bértábla

A bértábla a törvényben forintosítva nem szerepel, viszont a fenti adatokból kiszámolható.

A Kategória oszlop a fizetési kategóriát jelenti, az Év oszlop pedig a köznevelésben eltöltött gyakorlati évek számát (természetesen az évek számától függ a kategória).

Minden fizetési cella első sora az illetményalap százaléka, a második-harmadik-negyedik sor pedig rendre a középfokú, BSc és MSc végzettség esetén a bér (azaz a megfelelő illetményalap megadott százaléka).

Az első fizetési fokozatban (1. kategória, lényegében a Gyakornok besorolás) az illetményalap 100%-a a bér.

Pedagógus bértábla az (1a) bekezdés adataival.
Forrás: hivatkozott törvények, saját számítás.
2020. július 25.
Kategória Év Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár
2.3-5
120%
145 672 Ft
212 540 Ft
235 317 Ft
3.6-8
130%
157 812 Ft
230 252 Ft
254 927 Ft
4.9-11
135%
163 881 Ft
239 107 Ft
264 732 Ft
150%
182 091 Ft
265 675 Ft
294 147 Ft
5.12-14
140%
169 951 Ft
247 963 Ft
274 537 Ft
155%
188 160 Ft
274 531 Ft
303 951 Ft
6.15-17
145%
176 021 Ft
256 819 Ft
284 342 Ft
160%
194 230 Ft
283 387 Ft
313 756 Ft
200%
242 788 Ft
354 234 Ft
392 196 Ft
220%
267 066 Ft
389 657 Ft
431 415 Ft
7.18-20
150%
182 091 Ft
265 675 Ft
294 147 Ft
165%
200 300 Ft
292 243 Ft
323 561 Ft
205%
248 857 Ft
363 089 Ft
402 000 Ft
225%
273 136 Ft
398 513 Ft
441 220 Ft
8.21-23
155%
188 160 Ft
274 531 Ft
303 951 Ft
170%
206 369 Ft
301 098 Ft
333 366 Ft
210%
254 927 Ft
371 945 Ft
411 805 Ft
230%
279 206 Ft
407 369 Ft
451 025 Ft
9.24-26
160%
194 230 Ft
283 387 Ft
313 756 Ft
175%
212 439 Ft
309 954 Ft
343 171 Ft
215%
260 997 Ft
380 801 Ft
421 610 Ft
235%
285 275 Ft
416 224 Ft
460 830 Ft
10.27-29
165%
200 300 Ft
292 243 Ft
323 561 Ft
180%
218 509 Ft
318 810 Ft
352 976 Ft
220%
267 066 Ft
389 657 Ft
431 415 Ft
240%
291 345 Ft
425 080 Ft
470 635 Ft
11.30-32
170%
206 369 Ft
301 098 Ft
333 366 Ft
185%
224 578 Ft
327 666 Ft
362 781 Ft
225%
273 136 Ft
398 513 Ft
441 220 Ft
245%
297 415 Ft
433 936 Ft
480 440 Ft
12.33-35
175%
212 439 Ft
309 954 Ft
343 171 Ft
190%
230 648 Ft
336 522 Ft
372 586 Ft
230%
279 206 Ft
407 369 Ft
451 025 Ft
250%
303 485 Ft
442 792 Ft
490 245 Ft
13.36-38
180%
218 509 Ft
318 810 Ft
352 976 Ft
195%
236 718 Ft
345 378 Ft
382 391 Ft
235%
285 275 Ft
416 224 Ft
460 830 Ft
255%
309 554 Ft
451 648 Ft
500 049 Ft
14.39-41
185%
224 578 Ft
327 666 Ft
362 781 Ft
200%
242 788 Ft
354 234 Ft
392 196 Ft
240%
291 345 Ft
425 080 Ft
470 635 Ft
260%
315 624 Ft
460 504 Ft
509 854 Ft
15.42-44
190%
230 648 Ft
336 522 Ft
372 586 Ft
205%
248 857 Ft
363 089 Ft
402 000 Ft
245%
297 415 Ft
433 936 Ft
480 440 Ft
265%
321 694 Ft
469 360 Ft
519 659 Ft

Pedagógus bértábla a (2) bekezdés adataival.
Forrás: hivatkozott törvények, saját számítás.
2020. július 25.
Kategória Év Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár
2.3-5
120%
146 160 Ft
219 240 Ft
243 600 Ft
3.6-8
130%
158 340 Ft
237 510 Ft
263 900 Ft
4.9-11
135%
164 430 Ft
246 645 Ft
274 050 Ft
150%
182 700 Ft
274 050 Ft
304 500 Ft
5.12-14
140%
170 520 Ft
255 780 Ft
284 200 Ft
155%
188 790 Ft
283 185 Ft
314 650 Ft
6.15-17
145%
176 610 Ft
264 915 Ft
294 350 Ft
160%
194 880 Ft
292 320 Ft
324 800 Ft
200%
243 600 Ft
365 400 Ft
406 000 Ft
220%
267 960 Ft
401 940 Ft
446 600 Ft
7.18-20
150%
182 700 Ft
274 050 Ft
304 500 Ft
165%
200 970 Ft
301 455 Ft
334 950 Ft
205%
249 690 Ft
374 535 Ft
416 150 Ft
225%
274 050 Ft
411 075 Ft
456 750 Ft
8.21-23
155%
188 790 Ft
283 185 Ft
314 650 Ft
170%
207 060 Ft
310 590 Ft
345 100 Ft
210%
255 780 Ft
383 670 Ft
426 300 Ft
230%
280 140 Ft
420 210 Ft
466 900 Ft
9.24-26
160%
194 880 Ft
292 320 Ft
324 800 Ft
175%
213 150 Ft
319 725 Ft
355 250 Ft
215%
261 870 Ft
392 805 Ft
436 450 Ft
235%
286 230 Ft
429 345 Ft
477 050 Ft
10.27-29
165%
200 970 Ft
301 455 Ft
334 950 Ft
180%
219 240 Ft
328 860 Ft
365 400 Ft
220%
267 960 Ft
401 940 Ft
446 600 Ft
240%
292 320 Ft
438 480 Ft
487 200 Ft
11.30-32
170%
207 060 Ft
310 590 Ft
345 100 Ft
185%
225 330 Ft
337 995 Ft
375 550 Ft
225%
274 050 Ft
411 075 Ft
456 750 Ft
245%
298 410 Ft
447 615 Ft
497 350 Ft
12.33-35
175%
213 150 Ft
319 725 Ft
355 250 Ft
190%
231 420 Ft
347 130 Ft
385 700 Ft
230%
280 140 Ft
420 210 Ft
466 900 Ft
250%
304 500 Ft
456 750 Ft
507 500 Ft
13.36-38
180%
219 240 Ft
328 860 Ft
365 400 Ft
195%
237 510 Ft
356 265 Ft
395 850 Ft
235%
286 230 Ft
429 345 Ft
477 050 Ft
255%
310 590 Ft
465 885 Ft
517 650 Ft
14.39-41
185%
225 330 Ft
337 995 Ft
375 550 Ft
200%
243 600 Ft
365 400 Ft
406 000 Ft
240%
292 320 Ft
438 480 Ft
487 200 Ft
260%
316 680 Ft
475 020 Ft
527 800 Ft
15.42-44
190%
231 420 Ft
347 130 Ft
385 700 Ft
205%
249 690 Ft
374 535 Ft
416 150 Ft
245%
298 410 Ft
447 615 Ft
497 350 Ft
265%
322 770 Ft
484 155 Ft
537 950 Ft

Szabadság

A Köznevelési törvény 64. § (2a) a) szerint

a középfokú végzettségű pedagógusnak évi 20, a felsőfokú végzettségű pedagógusnak évi 21 munkanap alapszabadság jár

A Közalkalmazottak jogállásáról 57. § (3) szerint

A bölcsődékben, mini bölcsődékben, a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban a nevelő, nevelő-oktató, oktató munkát, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg...

Azaz középfokú végzettség esetén 20+25=45, felsőfokú végzettség esetén 21+25=46 nap szabadság jár.

A Köznevelési törvény szerint a fizetési fokozat alapján járó pótszabadság nem illeti meg az oktató, nevelő munkát végzőknek járó pótszabadságra jogosult pedagógust.

Megjegyzés: a fenti táblázatok nem hivatalosak, nem alkalmasak hivatalos közlésre és felhasználásra, csak tájékozódásra felelnek meg.